Klinika pracovního lékařství
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Klinika pracovního lékařství

je poskytovatelem komplexní pracovnělékařské služby (dříve závodní preventivní péče), což jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivnívch prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

Nedílnou součástí poskytovaných služeb je poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, dohled na pracovištích na výkon práce a přednášková činnost zejména zaměřená na poskytování první pomoci.

Klinika pracovního lékařství při VFN PrahaZárukou kvality našich služeb je individuální přístup ke klientům, erudovaný personál s vysokou profesní úrovní (atestace lékařů v oboru pracovní lékařství, hygiena práce a nemoci z povolání, všeobecné lékařství, nemoci vnitřní), dlouholeté zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb, široké spektrum prováděných vyšetření s návazností na rozsáhlé diagnostické možnosti odborných pracovišť Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, dobrá dopravní dostupnost našeho pracoviště v centru Prahy. Nabízíme možnost poskytování pracovnělékařských služeb a očkování přímo v odpovídajících zařízeních objednavatele.

Důkazem naší profesionality je více než 250 spokojených zaměstnavatelů.